0
0
0
0
0
Only natural nectar honeys. Laboratory tested. Available in jars 375g and 1250g

Regulamin korzystania ze strony

Print PDF


Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony Tęczowa Pasieka.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Poprzez fakt korzystania z w/w stron Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. Strona wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność Tęczowej Pasieki. 


Prawa i obowiązki
1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z w/w stron w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z w/w stron w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronie Tęczowej Pasieki jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
4. W przypadku wykorzystywania treści umieszczonych na stronie Tęczowej Pasieki należy każdorazowo podawać źródło informacji (nazwa jednostki oraz adres strony internetowej).
5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści strony Tęczowej Pasieki w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody i autoryzacji przez właściciela serwisu poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronie, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
7. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
8. Informacje zamieszczane na stronie internetowej, w szczególności, treści artykułów, zdjęcia oraz filmy nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, gdyż pełnią charakter wyłącznie informacyjny.
9. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za aktualność informacji na stronie www, ze względu na czas otrzymywania informacji od innych podmiotów oraz wprowadzania danych chronologicznie. 


Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
2. Tęczowa Pasieka zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stornie www.teczowapasieka.pl.

 

Nasza pasieka

Zdjęcia

  • Pasieka
  • Zdjecia z Pasieki
  • Miodobranie Maj 2012
  • Uratowali milion
    pszczół
  • Pasieka
  • Moja Pasieka
KOMENTARZE
WARTO PRZECZYTAĆ

O zdrowym miodzie w Naszym Mieście

There are no translations available.

Wydanie specjalnie Nasze Miasto Konstancin-Jeziorna pisze o Tęczowej Pasiece, zdrowym miodzie i przepysznym piwie.

Więcej w poniższej gazetce.

Read more...

Miód Naturalny © 2010 - 2020 Tęczowa Pasieka

tel. 501 550 652